Military Reenacting Group - A Co. 1/10th SFG


Kdo jsme?

Jsme military reenactingové rotní uskupení, zaměřující se na zvláštní sily americké armády a to konkrétně na armádní Special forces všeobecně známé pod přezdívkou Zelené barety. Zaměření funkčního období a činnosti naší roty, momentálně složené z čet ODA: 0111, 0112, 0113, 0114 a 0115, je od roku 2010 až do současnosti.
Vznik této roty je datován ke dni 1. 10. 2012, kdy všechny čety přijaly zaměření na 1/10th SFG ODA, přičemž vznik samostatných čet se u některých datuje již od roku 1994.

10th SF map

Proč právě Zelené barety? 10th Special Forces Group - 1st Battalion

Zelené barety jsou jednou z nejelitnějších jednotek v rámci nejen amerických ozbrojených sil, ale i ve světovém měřítku. Zelené barety mezi těmito jednotkami vyčnívají šířkou a speciálním zaměřením činností, se kterými se často nesetkáme. Jejich úkoly jsou od klasického průzkumu a přímých akcí, přes záškodnickou činnost v týlu nepřítele, až po verbování a trénováni domorodého obyvatelstva a odbojových skupin.
Tyto vlastnosti, které často vyžaduji více důvtipu a inteligence, jsou jedním z důvodu, proč se věnujeme právě Kennnedyho Zeleným baretům.

Generic placeholder image

Akce

Každý rok se pravidelně zúčastňujeme různých akcí, jako jsou např. známé Lizzard, Protector a podobné, ale také trávíme dostatek času vlastním výcvikem, např. během pravidelných rotních cvičení, střídavě konaných u všech čet v uskupení nebo konáním různých vlastních akcí, výcviků a kurzů na bázi jednotlivých čet.

Generic placeholder image

Rozdělení a funkce v ODA (Operational Detachment Alpha)

Každý ODA tým je pečlivě vyvážený tým, který se může rozdělit na dvě stejné jednotky se zdvojenými schopnostmi. Oficiálně se každý ODA tým skládá z 12 příslušníků. Velí mu kapitán (O-3) s jedním zástupcem, zpravidla s hodností praporčíka. Mužstvo tvoří 10 vojáků 6-ti různých specializací, označených pěti kódy MOS, všechny kódy začínají číslem 18 (to je číslo druhu vojsk v rámci armády) a dále se dělí následovně:

Generic placeholder image

18A (Důstojník/Velitel ODA)

Kód 18A je vyhrazen pro důstojníky zvláštních vojsk, kteří velí odřadům v akci. Rekrutují se z nich také velitelé na všechny ostatní velitelské funkce v rámci zvláštních vojsk. Každá ODA má jedno tabulkové místo 18A. 180A (Praporčík/Zástupce velitele odřadu) – K ruce velitele 18A v čele ODA má každý odřad (A) ve stavu jednoho praporčíka jako zástupce velitele. Pokud odřad působí vcelku, pomáhá veliteli a je připraven převzít velení v případě kapitánovi nepřítomnosti nebo ztráty bojeschopnosti. Pokud si to podmínky vynutí, lze odřad rozdělit na dvě stejné skupiny pod velením 18A a 180A

Generic placeholder image

18B (Seržant/zbrojíř)

Výzbrojní specialisté 18B dokážou obsluhovat a udržovat celou škálu americké, spojenecké a další cizí výzbroje. Patří sem nejen osobní zbraně jako karabina m4, lehký kulomet m249 a 40mm granátomet m203, ale také těžší a výkonnější zbraně jako půlpalcový (12,7mm/ .50) kulomet m2, PTŘS Javelin nebo minomety. Specialisté 18B, kteří absolvovali jeden ze dvou armádních odstřelovačských kurzů, mohou působit také jako odstřelovači. Normálně má každý ODA dva 18B.

Generic placeholder image

18C (Seržant/ženista)

Protože jednoho dne může stát ODA před úkolem: vyhodit do vzduchu most a další den zase pomáhat při jeho stavbě, má každý odřad ve stavu dva ženijní seržanty 18C. Tito specialisté jsou učeni v řadě disciplín od demolic a stavby polních nemocnic, až po topografický průzkum. To znamená, že významně zvyšují bojovou sílu odřadu při plánování akcí od přímých úderů proti nepřátelským cílům ve válce po humanitární akce v případech krizí a živelných pohrom.

Generic placeholder image

18D (Seržant/zdravotník)

Protože ODA se může ocitnout v situaci, že celé dva měsíce působí na nepřátelském území, musí mít každý odřad organické zdravotnické zabezpečení. Dvojice specialistů 18D u každého ODA podle všeobecného názoru patří mezi nejlepší záchranáře na světě. I když jsou cvičeni především v úrazové medicíně, mají dostatečné znalosti také z dalších oblastí jako je péče o zuby, veterinární péče, hygiena, kvalita vody či optometrie.

Generic placeholder image

18E (Seržant/spojař)

Další organickou součástí každého ODA je schopnost udržovat spojení se základnou prakticky z každého bodu na zemi. Tyto služby zajišťuje dvojice specialistů 18E. Ti dokážou obsluhovat všechny druhy spojovací techniky od šifrovaného družicového spojení po staromódní vysokofrekvenční radiotelegrafní systémy (s morseovkou), ale kromě toho se dobře vyznají také v počítačích a počítačových sítích.

Generic placeholder image

18F (Seržant/zpravodajec)

Protože řada úkolů ODA zahrnuje činnost na cizím území, je ve stavu každého ODA jeden zpravodajský specialista 18F. Ten je plně způsobilý sbírat a vyhodnocovat informace pro jejich odesílání vyššímu velitelství, ale také poskytovat životně důležité údaje o nepřátelských silách, cílech a prostředcích. Kromě toho umí provést výslech případných zajatců.

Generic placeholder image

18Z (Seržant/operační)

Protože v tabulkách počtu a složení je veden jako „plánovač“, ve skutečnosti je specialista 18Z nejvýše postaveným poddůstojníkem jednotky. Nazývá se také „team sergeant“ (výkonný seržant) a odpovídá za to, aby celý odřad běžel, jak má, byl řádně vybaven a zásobován. Tím, že dohlíží na ostatní seržanty, uvolňuje nadřízené 18A a 180A od každodenních starostí, takže se mohou soustředit na velení a plánování akcí.


Kde se na nás můžete podívat?

Jako mnoho ostatních jednotek a reenactingových skupin i my máme naše facebookové stránky, které můžete navštívit a trochu lépe se s námi seznámit nebo se jen podívat na naše nejaktuálnější zážitky z různých akcí.
Ty naše jsou na https://www.facebook.com/10thSFGA/

Generic placeholder image

Jsme to co hledáte?Kontaktujte nás

Myslíte si, že jsme to, co hledáte?
Zajímá vás military reenacting se všemi klady i zápory, které k tomu patří?
Mate ochotu věnovat tomuto svůj čas, finance a energii?
Jste muž starší 18-ti let?
Bez ohledu na to zda jste jednotlivec nebo celá skupina, pokud jste si na tyto otázky odpověděli ANO, tak nás kontaktujte na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/10thSFGA/ nebo emailu 10sfg@post.cz.
Budeme se na vás těšit.

Generic placeholder image